Kund

Er strategiska partner inom rekryterings-och interimslösningar

Interimslösningar

Interimslösningar är en snabb och enkel lösning som initialt är avsedd för ett kortsiktigt behov, men kan också avse längre perioder, exempelvis projekt.

Vi hittar personallösningar inom våra olika tjänsteområden och är vana med att snabbt kunna erbjuda personal både på tjänstemannasidan och inom arbetarkollektivet.

Rekrytering

Hyr-rekrytering
Vid hyr-rekrytering är målet att konsulten erbjuds anställning i ert företag efter en viss tids inhyrning.

Rekrytering
Vid rekrytering gör vi hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi hjälper dig att hitta rätt person för ditt ändamål. Rekrytering har främst fokus på ditt långsiktiga behov.

Search

Tjänsten Search innebär att vi sköter arbetet med urvalsprocessen och presenterar lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Search är en sökmetod där vi använder oss av vårat kontaktnät, direkt marknadskartläggning, genomgång av våra interna och externa databaser samt även Internet.

Urvalstester

Vi använder ett flertal olika urvalstester. Delvis ett vetenskapligt beprövat testverktyg från ThomasSystemet som innehåller allt från personlighetsanalyser till förmågetester, som då i slutänden resulterar i en bättre matchning. 

Läs mer här

Second Opinion

Tjänsten Second Opinion innebär att vi kommer in i ett senare skede av rekryteringsprocessen. I detta skede finns redan befintliga kandidater för den aktuella tjänsten, både interna och externa. Second Opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minimera risken för felrekryteringar. Vi kan bland annat hjälpa er med intervjuer, personlighetsanalyser och referenstagning för att underlätta processen för er.

Referenser

”Vi vänder oss till er för att ni sätter oss i fokus, det går snabbt och enkelt att arbeta med er och vi litar på ert omdöme.”

”Q är de som hittar personerna ingen annan hittar, de ställer alltid upp och fixar allt. Samarbetet med Q har hjälpt vår verksamhet att växa då vårt personalbehov tillgodosetts på ett kostnadseffektivt sätt.”

”Det handlar om relationerna, och Q levererar det som de lovar. De lyckas hitta det vi behöver och vi har en bra dialog.”

Logga in.

Detta är en inloggnignssida för våra anställda. 
Om du har ett inlogg kan du logga in till höger.