Kund

Er strategiska partner inom rekryterings-och interimslösningar

Interimslösningar

Interimslösningar är en snabb och enkel lösning vilken initialt är avsedd för ett kortsiktigt behov. Vi bemannar inom våra olika tjänsteområden och är vana med att snabbt kunna erbjuda personal inom både tjänstemannasidan som arbetskollektivet.

Rekrytering

Hyr-rekrytering
Vid hyr-rekrytering är målet att konsulten erbjuds anställning i ert företag efter en viss tids inhyrning.

Rekrytering
Vid rekrytering gör vi hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi hjälper dig att hitta rätt person för ditt ändamål. Rekrytering har främst fokus på ditt långsiktiga behov.

Search

Tjänsten Search innebär att vi sköter arbetet med urvalsprocessen och presenterar lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Search är en sökmetod där vi använder oss av kontaktnät och direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser (både företagsinterna och externa) samt även Internet.

Urvalstester

Det finns ett flertal olika urvalstester. Vi använder ett vetenskapligt beprövat testverktyg från Thomas Systemet som innehåller allt från personlighetsanalyser till förmågetester. Thomas Systemet bygger på den amerikanske professorn Marshtons teorier.
Läs mer här.

Second Opinion

Tjänsten Second Opinion innebär att vi kommer in i ett senare skede av rekryteringsprocessen. I detta skede finns redan befintliga kandidater (interna eller externa) för den aktuella tjänsten. Second Opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minimera risken för felrekryteringar. Vi kan hjälpa er med bland annat intervjuer, personlighetsanalyser eller referenstagning för redan befintliga kandidater.

”Vi vänder oss till er för att ni sätter oss i fokus, det går snabbt och enkelt att arbeta med er och vi
litar på ert omdöme.”

”Q är de som hittar personerna ingen annan hittar, de ställer alltid upp och fixar allt. Samarbetet med Q har hjälpt vår verksamhet att växa då vårt personalbehov tillgodosetts på ett kostnadseffektivt sätt.”

”Det handlar om relationerna, och Q levererar det som de lovar. De lyckas hitta det vi behöver och vi
har en bra dialog.”

Logga in.

Detta är en inloggnignssida för våra anställda. 
Om du har ett inlogg kan du logga in till höger.