Aria

Vårt team har förstärkts med Linn Lundahl som den 21 november började hos oss. Linn förstärker vår administrativa del på ekonomi- och personalsidan och vi hälsar Linn varmt välkommen till oss på Q.

Linnea Claesson lämnar Q i slutet av oktober för nya utmaningar i södra delarna av Sverige. Vi tackar Linnea för sin tid hos oss på Q och för det fantastiska arbete hon utfört.

Den 11 juni börjar vår nya kandidat- och konsultansvariga, Jenny Bengtsson. Välkommen till oss Jenny!

Logga in.

Detta är en inloggnignssida för våra anställda. 
Om du har ett inlogg kan du logga in till höger.