Vår nya medarbetare Linn Lundahl

Vårt team har förstärkts med Linn Lundahl som den 21 november började hos oss. Linn förstärker vår administrativa del på ekonomi- och personalsidan och vi hälsar Linn varmt välkommen till oss på Q.

Logga in.

Detta är en inloggnignssida för våra anställda. 
Om du har ett inlogg kan du logga in till höger.