Välkommen Jenny, vår nya kollega på Q

Den 11 juni börjar vår nya kandidat- och konsultansvariga, Jenny Bengtsson. Välkommen till oss Jenny!

Logga in.

Detta är en inloggnignssida för våra anställda. 
Om du har ett inlogg kan du logga in till höger.