Urvalstester

Det finns ett flertal olika urvalstester. Vi använder ett vetenskapligt beprövat testverktyg från Thomas Systemet som innehåller allt från personlighetsanalyser till förmågetester. Thomas Systemet bygger på den amerikanske professorn Marshtons teorier.
Läs mer här.