Second Opinion

Tjänsten Second Opinion innebär att vi kommer in i ett senare skede av rekryteringsprocessen. I detta skede finns redan befintliga kandidater (interna eller externa) för den aktuella tjänsten. Second Opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minimera risken för felrekryteringar. Vi kan hjälpa er med bland annat intervjuer, personlighetsanalyser eller referenstagning för redan befintliga kandidater.