Search

Tjänsten Search innebär att vi sköter arbetet med urvalsprocessen och presenterar lämpliga kandidater för den aktuella tjänsten. Search är en sökmetod där vi använder oss av kontaktnät och direkt marknadskartläggning, genomgång av databaser (både företagsinterna och externa) samt även Internet.