Rekrytering

Hyr-rekrytering
Vid hyr-rekrytering är målet att konsulten erbjuds anställning i ert företag efter en viss tids inhyrning.

Rekrytering
Vid rekrytering gör vi hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vi hjälper dig att hitta rätt person för ditt ändamål. Rekrytering har främst fokus på ditt långsiktiga behov.