Välkommen Alice och tack Linnea

Sedan den 22 oktober har vi en ny medarbetare hos oss på Q, Alice Lemon. Alice kommer närmast från Engströms Bil där hon arbetat adminstrativt. Alice kommer att ersätta Linnea Claesson som lämnar Q i slutet av oktober för nya utmaningar i södra delarna av Sverige. Vi hälsar Alice varmt välkommen och tackar samtidigt Linnea för sin tid hos oss på Q och för det fantastiska arbete hon utfört.
More

Samarbete med LiU

Som ett led i vårt samarbete med Linköpings Universitet, har vi även i år en engagerad student från PA-programmet som gör sin praktik hos oss här i Linköping. Vi välkomnar Emanuel till oss och hoppas att du ska få en givande tid hos oss på Q. Emanuel har sin praktik under 5 veckor med start 3 april 2017.
More

GDPR – anpassning utifrån EU-lagstiftning

Just nu pågår vårt arbete med anpassning till den nya EU-lagstiftningen GDPR (hantering av personuppgifter). Lagen träder i kraft 25 maj 2018 men vi anpassar redan nu bland annat vårt rekryteringsverktyg, som innebär att du som ny och tidigare registrerad kandidat måste godkänna villkoren i samband med registrering i våra system samt tidigare kandidater måste godkänna villkoren för att kvarstå i vår kandidatbank. Vi vill göra kandidater särskilt uppmärksamma på att det krävs för att vi ska kunna behålla dina personuppgifter hos oss. Som ett led i detta arbete tar vi inte emot ansökningar på an...
More