Samarbete med LiU

Som ett led i vårt samarbete med Linköpings Universitet, har vi även i år en engagerad student från PA-programmet som gör sin praktik hos oss här i Linköping. Vi välkomnar Emanuel till oss och hoppas att du ska få en givande tid hos oss på Q. Emanuel har sin praktik under 5 veckor med start 3 april 2017.
More

GDPR – anpassning utifrån EU-lagstiftning

Just nu pågår vårt arbete med anpassning till den nya EU-lagstiftningen GDPR (hantering av personuppgifter). Lagen träder i kraft 25 maj 2018 men vi anpassar redan nu bland annat vårt rekryteringsverktyg, som innebär att du som ny och tidigare registrerad kandidat måste godkänna villkoren i samband med registrering i våra system samt tidigare kandidater måste godkänna villkoren för att kvarstå i vår kandidatbank. Vi vill göra kandidater särskilt uppmärksamma på att det krävs för att vi ska kunna behålla dina personuppgifter hos oss. Som ett led i detta arbete tar vi inte emot ansökningar på an...
More