GDPR – anpassning utifrån EU-lagstiftning

Just nu pågår vårt arbete med anpassning till den nya EU-lagstiftningen GDPR (hantering av personuppgifter). Lagen träder i kraft 25 maj 2018 men vi anpassar redan nu bland annat vårt rekryteringsverktyg, som innebär att du som ny och tidigare registrerad kandidat måste godkänna villkoren i samband med registrering i våra system samt tidigare kandidater måste godkänna villkoren för att kvarstå i vår kandidatbank. Vi vill göra kandidater särskilt uppmärksamma på att det krävs för att vi ska kunna behålla dina personuppgifter hos oss. Som ett led i detta arbete tar vi inte emot ansökningar på annat sätt än via rekryteringsverktyget. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta kandidatansvarige Petra.